شرکت نوآوران تجهیزات عایق آیریک بزرگترین تولید کنند انواع عایق گرم پشم سرباره و پشم سنک (شامل ایزو ترم ، ایزو بلانکت ، ایزو پایپ ، فنو پانل ، فنو فلت ، ضایعات) می باشد.

پشم سرباره چیست؟

پشم سرباره الیاف شیشه ساخته دست انسان توسط نخ ریسی ، سرباره به الیاف عایق است. بعضی از تولید کنندگان پشم سنگ تقریبااز بازیافت خالص سرباره فولاد استفاده میکنند.

پشم سرباره ماده ای است که از بازیافت ضایعات ایجاد میشود(ضایعات کوره بلند ذوب آهن).

بعضی از ویژگیهای پشم سرباره:

– ضریب انتقال حرارت: مینیمم مقدار W/mk 0.040 (هرچقدر که ضریب انتقال حرارت هدایت کمتر باشد، راندمان عایق حرارتی بیشتر است)
– PH الیاف خام پشم سرباره بین 11-8 است
– میزان کلر ppm 5 است.

مزایایی پشم سنک باره :

  • عملکرد حرارتی

  • ضد حریق

  • جذب صوت

  • قالب ها، قارچ ها ، و باکتری های مقاوم

تفاوت عایق های حرارتی پشم سنگ و پشم سرباره:

پشم سنگ و پشم سرباره هر دو از عایق های پشم معدنی هستند ولی تفاوت آنها در نسبت مواد به کار فته در تشکیل آنهاست به صورتی که پشم سنگ از 70 تا 75%و 25% مواد سرباره تشکیل میشود و این ترکیب در پشم سرباره متفاوت است و این نوع ترکیب موجب مقاومت بالاتر پشم سنگ و در نتیجه عایق صوتی بهتری نسبت به پشم سرباره است. پشم سرباره از 75%مواد سرباره از کوره بلند تشکیل میشود و میتوان آنرا از محصولات جانبی کارخانه فولاد دانست.ضریب انتقال حرارت در پشم سرباره در مقایسه با پشم سنگ بالاتر است و این موضوع موجب شده تا پشم سنگ عایق حرارتی مناسب تری نسبت به پشم سرباره باشد( هر میزان که ضریب انتقال حرارت هدایت کمتر باشد،راندمان عایق حرارتی بیشتر است). ضریب انتقال حرارت هدایتی در پشم سنگ w/mk 0.037 و در پشم سرباره w/mk 0.040 است.  میزان مقاومت حرارتی پشم سنگ در مقایسه با پشم سرباره و درگر عایق های حرارتی بالاتر است.