اولین و مهمترین هدف گالوانیزه گرم ، محافظت سازه در مقابل خوردگیست . مدت زمانی که این محافظت می تواند بدون نیاز به ترمیم و بازسازی پوشش دوام داشته باشد، طول عمر کارآیی (service life ) نامیده می شود . طول عمر کارآیی گالوانیزه مستقیما” به ضخامت لایه روی محافظ بستگی دارد: هر چه ضخامت پوشش بیشتر باشد طول عمر بیشتر خواهد بود . بنابراین تعیین ضخامت پوشش مهمترین گزینه بازرسی برای تعیین کیفیت پوشش گالوانیزه می باشد.

یکی از پرکاربردترین روش های مقابله با خوردگی پوشش گالوانیزه می باشد. طول عمر پوشش گالوانیزه به ضخامت آن بستگی دارد بنابراین هرچه ضخامت پوشش گالوانیزه بیش تر باشد طول عمر آن نیز بیش تر می باشد. گالوانیزه کردن باید طبق اصول لازم انجام شود تا کیفیت و کارایی و زول عمر آن بیشتر شود و آسیب پذیری آن کمتر شود.

گالوانیزه به دو شکل پیوسته (یا مداوم)  و ناپیوسته(یا غیر مداوم)  انجام می شود. گالوانیزه مداوم برای تولید محصولاتی مانند ورق کویل ها استفاده می شود که در قسمتی از خط تولید به صورت مداوم ورق کویل وارد حمام مذاب می شود و لایه پوشش گالوانیزه بر روی آن ایجاد می شود. حالت غیرمداوم هم برای گالوانیزه کردن قطعات کوچک مانند پیچ و مهره و لوله ها استفاده می شود.در حالت غیر مداوم قطعات در حمام مذاب فرو برده می شوند تا لایه گالوانیزه روی آنها ایجاد شود.