اجرای کانال برای داکت اسپلیت به چند روش قابل انجام است. کانال مورد نیاز داکت اسپلیت با توجه به محیطی که دستگاه در آن کار میکند متفاوت می باشد.

انواع کانال قابل استفاده برای داکت اسپلیت :

1 – کانال گالوانیزه

2 – کانال پلی اورتان ( معروف به کانال های از پیش عایق شده )

3 – فلکسی