گریتینگهای صنعتی چیست؟

به سطوح مشبک فلزی یا شبکه های فولادی، اصطلاحا گریتینگ گفته می شود.

کاربرد گریتینگهای صنعتی

گریتینگهای صنعتی، کاربرد زیادی در تکمیل یا بهینه سازی طراحی شهر و ساختمان سازی پیدا کرده است.

مزایا
قابلیت تحمل بار و نیروی بالا

وزن کمتر نسبت به سازه های هم عملکرد خود

عبور نور و عدم تجمع زباله های صنعتی