همراهان گرامی امروزه صرفه جویی در مصرف انرژی یکی از اصلی ترین و محوری ترین مباحث جوامع بشری میباشد. با توجه به افزایش مصرف انرژی ، محدود بودن منابع طبیعی و همچنین هزینه بسیار زیاد تولید و مصرف آن ، حرکت در راستای طرح توسعه پایدار و حفظ محیط زیست ، بایستی تا حد امکان از هدر رفتن و تلف شدن انرژی جلوگیری شود.
در سالهای اخیر مسؤلین ذیربط تمام تلاش خود را برای ارائه راهکارهائی در جهت کم کردن مصرف و در نتیجه هزینه های مرتبط با آن بکار بسته اند که حاصل تلاشهای آنان منجر به تهیه دستورالعملی تحت عنوان مبحث 19 مقررات ملی ساختمان گردیده که توسط وزارت محترم راه وشهرسازی جهت اجرا در اختیار سازمان نظام مهندسی کشور قرار گرفته است .
با توجه به عدم آگاهی عمومی از چنین اقدامی ، شرکت نوآوران تجهیزات عایق ایریک بر آن شده که این دستورالعمل را بدون هرگونه دخل و تصرف در محتوای آن بصورت تقطیع شده در کانال تلگرامی و همچنین وب سایت خود منتشر نماید ، باشد که این اقدام گامی مثبت در جهت افزایش آگاهی شما عزیزان بوده باشد .