کاربران زیادی با متخصصان ما تماس گرفته و از آن ها پرسیده بودند که چه مواردی باید در طول فرایند نصب عایق دنبال شود؟ با ما همراه باشید تا به سوال شما پاسخ دهیم.

در ابتدا باید مطمئن شوید که پیمانکار عایقکاری بهترین نمونه از کارهای خود را انجام می دهد . یا به عبارت بهترین تیم متخصص مربوطه را برای نصب و راه اندازی عایق کاری انتخاب کنید
مواردی که باید در طول فرآیند نصب عایق دنبال کرد عبارتند از :
*از سایت آن شرکتی که می خواهید کار را به آن واگذار نمائید؛ دیدن کنید تا از درست بودن عایق اطمینان حاصل کرده.
*به اطراف جعبه های اتصال نگاه کنید، محل قرار گرفتن عایق را بررسی کنید.در واقع مانند لوله ها باید در اطراف و پشت سیم قرار گیرد .
باید به این نکته توجه کنید که اگر عایق را در اطراف و پشت لوله قرار ندهید، لوله در دیواره یخ زده میشود.
*نصب و راه اندازی با مواد عایق ممکن است دریچه هایی که هوا را در کل خانه حرکت می دهد را مسدود کند . بنابراین هنگام نصب انواع عایق بندی، مطمئن شوید که پیمانکار و تیم شما نقاط دسترسی به سیستم تهویه خانگی شما را پوشش نمی دهد و از تهویه هوا و حرکت آن جلوگیری به عمل نمی آورد .
*در مناطقی که از خانه هایی با سقف شیروانی استفاده می کنند از عایق کاری تا اتاق زیر شیروانی توسط پیمانکار اطمینان حاصل کنید.

دوستان همراه در صورت داشتن هر گونه سوال با متخصصان