از یک محصول عایق ساخته شده از مواد بازیافتی که حاوی فرمالدئید نیست استفاده کنید. مسئولیت زیست محیطی همیشه هزینه ای نیست!
شما می توانید نوع عایق مورد استفاده در خانه خود رابه صورت مخلوط نیز استفاده کنید. به عنوان مثال، شما می توانید عایق خالص سازی را در دیوارها و عایق سلولز خام در اتاق زیر شیروانی نصب کنید.
عایق ها می توانند حاوی ذرات گرد و غبار مضر باشند که نیاز به استفاده از ماسک های محافظتی دارند. به ویژه هنگامی که با انواع مختلف فایبر گلاس کار می کنید، کنترل و کنترل ایمنی مناسب برای جلوگیری از استنشاق و قرار گرفتن در معرض ذرات مضر ضروری است.
اکثر خانه ها از دیوارهای داخلی استفاده می کنند. مواد متعددی وجود دارد که می توانید برای بیرون خانه خود استفاده کنید، اما دیوارهای چوبی بسیار شبیه به دیوارهای داخلی است.

با توجه به اینکه  این کار نیاز به کارهای سنگین و بلند کردن اجسام  دارد، برای همین منظور بهتر است از  دیوار پوششی که نصب آن  نسبتا ساده می باشد  کمک بگیرید، اما برای خاتمه دادن به آن از نوار و گچ خشک استفاده می شود. از آنجا که بیشتر دیوارهای داخلی در خانه شما قابل مشاهده است، مهم است که نصب و اتمام کار به درستی به پایان برسد تا تمیز و قابل رویت باشند. اگر تخصص یا تجربه لازم برای این کار خاص را نداشتید، حتما از کمک متخصصان بهره ببرید.