خانه ای که شما در آن زندگی می کنید از قسمت های مختلفی تشکیل شده است. اما برخی از این قسمت ها انرژی بیشتری از خانه شما را هدر می دهند. هدر رفت انرژی نه تنها از نظر زیست محیطی دارای اهمیت است بلکه از نظر اقتصادی به میزان زیادی موجب ضرر شما می شود. به همین دلیل استفاده از عایق این روز ها که میحث انرژی بسیار داغ است از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از قسمت های خانه که انرژی زیادی از طریق آن هدر می رود، قسمت بالایی، سقف خانه است. برای جلوگیری از این اتفاق استفاده از عایق حرارتی می تواند به میزان زیادی کمک کننده باشد.

عایق حرارتی

مشخصات فيزيكي مصالح و سيستم هاي عايق حرارت

در طراحي و اجراي ساختمان اگر از مصالح و سيستم هاي عايق حرارت سنتي و متعارف استفاده شود، لازم است مشخصات فني مورد نياز ، مانند چگالي و پوشش محافظ احتمالي ، به همراه نقشه ها و ديگر مدارك ، براي تعيين ضرايب انتقال حرارت و مقاومت هاي حرارتي اين نوع مصالح و سيستم هاي مورد استفاده در پوستة خارج ي ساختمان ، مطابق دستورالعمل هاي داده شده در مراجع معتبر و يا جداول پيوست هاي 7 و 8 اين مبحث، ارائه شود.در صور تي كه مقادير مربوط به مصالح يا اجزاي ساختماني به خصوصي در مراجع ذي صلاح يافت نشود ، يا سازنده اي مدعي باشد كه توليداتي با مقادير و مشخصات حرارتي بهتر از مقادير تعيين شده در مراجع معتبر عرضه كرده است ، لازم است گواهي فني معتبر آن محصولات ضميمه مدارك گردد . اين گواهي فني بايد حاوي ضرايب هدايت حرارت ، يا مقاومت هاي حرارتي محصول، با ضخامت هاي مورد استفاده در طراحي ساختمان، و ديگر مشخصات فني مورد نياز براي ارزيابي همه جانبة محصول و آيي ننامة اجراي آن باشد. در اين صورت، مقادير ذكرشده در گواهي فني، تا زمان اعتبار آن، در طراحي و محاسبات ملاك عمل خواهد بود. به اين نكته بايد توجه شود كه بهره گيري از محصولات داراي برچسب انرژي، مانند عايق هاي حرارتي يا در و پنجره هاي عايق، تا حد امكان در اولويت قرار گيرد.

عایق حرارتی

مشخصات فني سيستم هاي مكانيكي و روشنايي

مشخصات فني مرتبط با مصرف انرژي سيستم هاي مكانيكي مورد استفاده در ساختمان ها، اعم از سيستم هاي گرمايي، سرمايي، تهويه، تهويه مطبوع و تامين آب گرم مصرفي ، و همچنين سيستم روشنايي، بايد توسط مراجع معتبر تعيين شده باشد، تا در محاسبات و طراحي مورد استفاده قرار گيرد . در صورت فقدان گواهي مشخصات فني ، ضروري است پيش از بهره برداي از اين تجهيزات، اقدامات لازم براي تعيين مشخصات فني مورد نياز صورت گيرد.

 

همراهان عزیزر امیدوارم که در این مقاله اطلاعات لازم در مورد عایق حرارتی،  مشخصات فيزيكي مصالح و سيستم هاي عايق حرارت بدست آورده باشید. در صورتی که در مورد نصب این نوع عایق سوالی دارید می توانید از طریق شماره های قرار داده شده در سایت “ایریک”  با متخصصان ما در ارتباط باشید.