محصولات عایق با پیشرفت های تکنولوژیکی به طور قابل توجهی توسعه یافته اند. این محصولات بر حسب رنگ، بافت، ترکیب و ساختار و مهمتر از همه، عملکرد متفاوت می باشند. انتخاب عایق حرارتی ساختمان بر اساس مشخصات آن، یک تصمیم علمی است، اما نهایتا عوامل محیطی است که می تواند بر نصب نهایی تأثیر بگذارد. مشخصات عایق حرارتی ساختمان و کلا محصولات عایق بندیی، اغلب بر اساس حداقل الزامات احراز قوانین ساختمانی و ارتباط آنها با داده های عملکردی تولید کنندگان است . با این وجود، به منظور انتخاب دقیق یک عایق، باید دلایل کار عایق به درستی درک شود و تکنولوژی مناسبی که برای آن اعمال می شود نیز در نظر گرفته شود. به منظور آشنایی بیشتر با عایق حرارتی ساختمان با گروه نوآوران تجهیزات عایق آیریک همراه شوید.

میزان عملکرد محصول عایق نصب شده نه تنها بر اساس ویژگی های عملکردی خود محصول می باشد ، بلکه میزان سازگاری محصول با محل نصب شده آن نیز تاثیر شگرفی دارد. حال ممکن است برای شما این سوال پیش بیاید که عایق چگونه کار می کند؟ برای پاسخ به این سوال باید بگوئیم، محصولات عایق برای جلوگیری از  انتقال گرما  طراحی شده اند  و به سه روش حرارت را انتقال می دهند. این سه روش عبارتن  از :

عایق حرارتی برای ساختمان

  • تابش
  • هدایت
  • جابجایی(همرفت)

تابش

هر جسمي که دماي آن بالاتر از سطوحي است که آن را احاطه کرده اند انرژي خود را به عنوان تبادل نوري خالص از دست خواهد داد. گرمای تابشی فقط می تواند در خطوط مستقیم حرکت کند.باید توجه داشت تابش تنها مکانیسم انتقال حرارت است که از جاذب عبور می کند.

هدایت

هدایت بر پایه تماس فیزیکی است. اگر ارتباطی وجود نداشته باشد، هدایت نمی تواند انجام شود. موقع تماس بین دو ماده از درجه حرارت های مختلف ، تبادل گرما از درجه حرارت بالاتر به درجه پایین تر است. هرچه اختلاف درجه حرارت بیشتر باشد، مبادله گرمایشی سریع تر خواهد بود.

همرفت

همرفت انتقال انرژی از طریق گازها و مایعات  می باشد. این روشی است که نقش مهمی در  انتقال گرما در ساختمان ها دارد. شایع ترین انتشار این اثر از جامد به گاز، یعنی شی به هواست به مانند دیواره خارجی ساختمان.

این فرآیند در واقع از طریق انتقال انرژی به روش هدایت آغاز شده است و بوسیله سطح بخار آب که توسط هوا پشتیبانی می شود ادامه پیدا می کند . سیستم های آب و هوایی جهان یک چرخه بسیار مشابه را دنبال می کنند. در این رابطه باید به این نکته توجه شود که این فرآیند انتقال گرما  با این واقعیت که هوا با سرعت بسیار زیاد بسته به میزان اشباع بخار آب ، سرد می شود، ادامه پیدا می کند . هر چه میزان اشباع بیشتر باشد، خنک تر شدن آن کمتر است.

عایق حرارتی برای ساختمان

ویژگی های اصلی عایق حرارتی

کارایی

مواد عایق بندی ، جریان انرژی (انتقال گرما)   بین دوقسمت با دمای متفاوت را  محدود می کند. عملکرد عایق  به طور مستقیم مربوط به هدایت حرارتی عایق است. به این معنی است که نرخ انتقال انرژی در یک ضخامت شناخته شده از مواد، ثابت است.

هدایت حرارتی

هدایت حرارتی، که اغلب به عنوان مقدار Kیاλ   نامیده می شود، ضریب ثابتی است که برای هر ماده داده شده و در W / mK (وات در هر کلوین متر) اندازه گیری می شود. مقدار λ بالاتر، هدایت حرارتی بهتری دارد . عایق های خوب مقادیرλ کمتری دارند. فولاد و بتن دارای هدایتحرارتی بسیار بالایی می باشند و بنابراین مقاومت حرارتیشان بسیار کم است .باید توجه داشت مقدار λ برای هر ماده با افزایش دما افزایش مییابد.

مقاومت حرارتی

مقاومت حرارتی که به عنوان مقدار “R” محاسبه می گردد ، محصول هدایت حرارتی و ضخامت آن است. مقدار R از ضخامت ماده تقسیم بر هدایت حرارتی آن و در واحدهایm2K / W (کلوین متر مربع در هر وات) بیان می شود. هرچه ضخامت مواد بیشتر شود، مقاومت حرارتی آنها بیشتر است.

همراهان عزیز، از توجه و همراهیتان بسیار ممنون و سپاسگزاریم. به منظور آگاهی از دیگر ویژگی های عایق حرارتی ساختمان و کسب اطلاعات بیشتر ما را در قسمت دوم همین مقاله دنبال کنید.