یک از انواع روش های عایق کاری نوین استفاده از متریالی به نام پلی یورتان است که دارای هدایت حرارتی بسیار پائینی می باشد و در انواع مختلف و با کاربردهای متفاوتی وجود دارد. در واقع این نوع متریال ها جایگزین روش های عایق کاری قدیمی و سنتی شده اند و عملکرد بسیار خوب در برابر انتقال حرارت و گرمای ساختمان داشته اند. اما نکته ای که وجود دارد این است که این متریال باید به درستی و بر اساس اصول خاص خود نصب شوند تا نتیجه ی مطلوب از عایقکاری ساختمان حاصل شود. همچنین باید متریال مورد استفاده از کیفیت مطلوب برخوردار باشد. ممکن است بپرسید چگونه می توان از کیفیت عایق پلی یورتان اطمینان حاصل کرد؟ برای پاسخ به این سوال باید به شما بگوئیم که با بررسی کنترل کیفیت این عایق می توانید به این نکته ی مهم دست یابید.به منظور آگاهی از چگونگی کنترل کیفیت عایق پلی یورتان با گروه نوآوران تجهیزات عایق ایریک همراه شوید.

آشنایی با نحوه ی کنترل کیفیت عایق پلی یورتان

زمانی که صحبت از ارزیابی عملکرد یک ماده ی عایق در محص نصب به میان می آید، عملکرد عایق پلی یورتان بسیار شاخص و مورد قبول می باشد. کیفیت پیش بینی شده و اجرا شده ی پلی یورتان استاندارد سازی شده است و این استانداردها مربوط می شود به هر دو سیستم قبل از نصب و بعد از نصب عایق های پلی یورتان.

کنترل پذیری در محل

هدف از بررسی کنترل پذیری پلی یورتان در محل، بررسی و ارزیابی ویژگی های تکنیکال سیستم های پلی یورتان، تامین شده با الزامات پروژه می باشد.

کنترل اسناد

کنترل اسناد در کنترل کیفیت عایق پلی یورتان شامل موارد زیر می باشد :

 • اسناد اصلی، تحویل و برچسب زدن ورق.
 • گواهی گارانتی تولید کننده
 • اسناد مطابقت با مقررات (علامت CE و DOP).

کنترل پذیری با علامت های کیفی

بررسی میزان کنترل پذیری با علائم کیفی در کنترل کیفیت عایق پلی یورتان شامل موارد زیر می باشد:

 • ارائه شده توسط تامین کننده.
 • مدیر اجرای پروژه بررسی خواهد کرد که این مستندات برای پذیرش آنچه که توسط آن قرار است پوشش داده شود، کافی است.

کنترل پذیری با مفاهیم تستی

بررسی کنترل پذیری با مفاهیم تستی در برخی از موارد در اختیار پروژه یا مدیریت پروژه است.

کنترل اجرایی در سایت

نحوه ی کنترل اجرایی در کنترل کیفیت عایق پلی یورتان در طول کار، بایستی با اجرا کننده و مدیر اجرایی هر دو با هم انجام شود.

در جایگاه یک اجرا کننده، آن ها باید مطمئن شوند که شرایط محیطی برای به کاربردن عایق پلی یورتان مناسب است یا نه. این شرایط باید در دیتا شیت محصول مشخص شده باشد در غیر این صورت باید مطابق مطالبی که در ادامه گفته می شود باشد :

 • دمای محیط: بین 5 ºC تا 40 ºC.
 • دمای پایه: بیش از 5 درجه سانتیگراد.
 • رطوبت محیط: کمتر از 85٪.
 • رطوبت بستر غیر متخلخل: خشک.
 • رطوبت بستر متخلخل: کمتر از 20٪.

یک مدیر پروژه موارد زیر را کنترل می کند :

 • تمیز کردن پایه تخته سنگ در طرح نمایشی برای تضمین چسبندگی خوب در طرح بندی در نمای ساختمان.
 • نظارت بر برنامه برای ضخامت مطلوب.
 • محافظت از عناصر حساس به رنگ آمیزی.
 • کنترل پل های حرارتی.
 • کنترل وجود سد بخار.

کنترل کار تمام شده

کنترل محل ساخت و ساز پلی اورتان تکمیل شده می تواند به سه روش مختلف انجام شود.

اگر شرکت نرم افزاری دارای گواهینامه های کیفیت و با استفاده از سیستم های گواهی شده باشد، ما باید از این اسناد برای تأیید نتایج حاصل از کنترل های خود استفاده کنیم.

در صورتی که شرکت نرم افزاری گواهینامه های کیفی نداشته باشد و از سیستم های گواهی شده با کیفیت استفاده می کنند، می توانیم درخواست گواهینامه های سیستم یا آزمون ضخامت داخلی را برای هر 100 مترمربع و آزمون تراکم داخلی در هر روز انجام دهیم.

اگر شرکت نرم افزاری گواهینامه های کیفی ندارد و از سیستم های بدون گواهینامه کیفیت استفاده می کند می توانیم از تست واکنش به آتش استفاده کنیم، درخواست آزمایش آزمایشی هدایت حرارتی را برای هر واحد کار انجام دهیم یا درخواست یک آزمون ضخامت داخلی برای هر 100 متر مربع و آزمون تراکم داخلی هر روز باید انجام شود.