امروزه اکثر خانه ها و ساختمان های شهری به دلیل مشکلات کمبود آب و بیماری ها دارای لوله کشی فاضلاب براساس استاندارد می باشند. به طور کلی سیستم لوله کشی، آب را به داخل ساختمان و فاضلاب و پسماندها را از ساختمان به جای دیگری منتقل می کند. لوله ها معمولا دیده نمی شوند و در بین دیوارها، کف و سقف قرار می گیرند. چنانچه لوله های فاضلاب براساس استاندارد شهری قرار گرفته نشده باشند، به مرور زمان لوله ها دچار گرفتگی می شوند و بوی فاضلاب وارد ساختمان می شود. به همین منظور در ادامه با گروه نوآوران تجهیزات عایق آیریک همراه باشید تا از مقدار شیب مناسب برای لوله های فاضلاب براساس استاندارد شهری  مطلع گردید.

لوله های فاضلاب

لوله کشی درست

لوله های فاضلاب باید با شیبی مناسب و استاندارد در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا مواد جامد به راحتی از آنها  رد شوند و لوله مسدود نشود. در صورتی که میزان شیب استاندارد کمتر از میزان استاندارد باشد، لوله ها دچار گرفتگی و اگر بیش از حد استاندارد باشند، باعث خروج سریع جریان مایعات و فاضلاب از لوله ها شده و مواد جامد در آن ها رسوب می کنند.

مقدار شیب لوله های فاضلاب

محتویات داخل لوله های فاضلاب در یک مکان بزرگ تر به نام سیستم تخلیه، ریخته می­ شوند. لوله های فاضلاب باید شیب مناسبی برای رد شدن محتویات مایع و جامد داشته باشند تا بدون گرفتگی یا مسدود شدن به کار خود ادامه دهند، محاسبه ی شیب این لوله ها باید به گونه ای باشد که سرعت حرکت مواد از آن 70 سانتی متر در ثانیه باشد. از این رو استانداردی برای مقدار شیب لوله های فاضلاب در نظر گرفته شد که تمامی ساختمان ها ملزم به رعایت آن می باشند. به عنوان یک قاعده­ی کلی، شیب توصیه شده برای اکثر لوله ها   1/4 اینچ قطر عمودی و بیش از 1 فوت افقی یا حدود 2 درصد است. لوله های با قطر 4 اینچ یا بیشتر می تواند یک شیب 8/8 اینچ در هر نقطه از منبع را داشته باشد.  حداکثر شیب برای لوله های فاضلاب معمولا 1/2 اینچ قطر و 1 فوت فاصله افقی است. بنابراین مقدار شیب لوله های فاضلاب طبق استاندارد شهری باید بین ۱ تا ۳ درصد باشد.

لوله های فاضلاب

سیستم لوله کشی در دستشویی

سیستم لوله کشی دستشویی با دیگر سیتم ها متفاوت است، اندازه استاندارد برای قطر یک لوله تخلیه توالت 3 اینچ است، اما اغلب از قطر 4 اینچ استفاده می شود. لوله ی تخلیه عمدتا به یک زانو و یا یک  فلنج متصل می شود که به لوله ی فاضلاب ساختمان متصل می شود. خط آب شهری به دستشویی از طریق لوله های ½ اینچی به محل مورد کشیده می شود، این خط لوله به دیگر نقاط نظیر سینک، حمام و هر نقطه­ ی دیگری که به آبشیرین نیاز داشته باشد، متصل می شود.

ابزار سنجش مقدار شیب لوله های فاضلاب

Spirit levels یکی از ابزارهای رایج برای سنجش میزان شیب لوله های فاضلاب می باشد، این ابزار از چندین ویال مایع و بدنه ای میله ای شکل ایجاد شده است. معمولا لوله کش ها ای ابزار را در بالای لوله ی مورد نظر قرار می دهند و و موقعیت حباب ها را در ویال ها برای تعیین میزان شیب موجود یادداشت می کنند.

با این حال پس از لوله کشی ساختمان و نصب کامل لوله های فاضلاب باید سیستم اتصلات از نظ نشت و گرفتگی مورد ارزیابی قرار گیرد.