لوزام جانبی عایقکاری

لوازم جانبی عایقکاری ارائه شده در شرکت عایق آیریک شامل انواع ورق ، پیچ ، تسمه در سایز های متفاوت ، بست ، انواع ماستیک و پرایمر و پیچ و رول پلاک میباشد .

پس از انجام عایقکاری و به منطورجلوگیری از نفوذ رطوبت و خوردگی عایق و همچنین فیکس کردن عایق در جای خود ، سطح مورد نظر بوسیله یکی از انواع پوششها و با استفاده از لوازم جانبی متناسب با موقعیت مکانی آن ، پوشش داده میشود.

بعنوان نمونه تصویر تعدادی از لوازم جانبی را مشاهده مینمائید .