چرا عایقکاری؟

نگاهی به نقش بسیار مهم انرژی در زندگی امروزی و نیز اثر تعیین کننده آن در آینده انسان و کره زمین، ما را بر آن می سازد تا علاوه بر کوشش مستمر در جهت توسعه منابع سالمتر و ارزانتر انرژی، در بهینه سازی مصرف آن نیز اهتمام ورزیم.
در این مسیر، بهینه سازی مصرف انرژی حاصل نخواهد شد مگر با توجه خاص به بالا بردن بازده کاری مصرف کننده های انرژی، و مهمتر از آن مهار اتلاف انرژی در حین مصرف آن.
در بررسی الگوی مصرف انرژی در بخش ساختمان و تاسیسات که سهم قابل توجهی از انرژی مصرفی ما را به خود اختصاص میدهد، مصرف بالای انرژی را میتوان ناشی از دو عامل زیر دانست:

1-عدم وجود عایقکاری حرارتی و برودتی مناسب

2-استفاده از سیستم های حرارتی و برودتی با راندمان پایین

از میان دو عامل ذکر شده، عامل اول یعنی عدم عایقکاری در ساختمان ها و تاسیسات، از تاثیر بالاتری برخوردار است.بر اساس امار موجود، در حدود 25% انرژی گرمایشی تولید شده در ساختمان ها از طریق دیوار های جانبی و حدود 35% آن از طریق سقف و کف ساختمان، با مکانیزم هدایت، تلف شده و به هدر میرود، یعنی چیزی در حدود 60% انرژی ارزشمندی که با صرف سرمایه های انسان و کره زمین تولید میگردد، تنها به دلیل سهل انگاری در نحوه مصرف آن به هدر میرود.

بررسی از منظر اقتصادی

با انجام عایقکاری مناسب واستاندارد در ساختمانها ی مسکونی ، تجاری ، اداری و ……. و همچنین تاسیسات صنعتی و خانگی شما عملا با اندک سرمایه گذاری در این بخش از هزینه ها ، در یک دوره بسیار کوتاه ، از محل صرفه جوئی در مصرف انرژی اعم از آب ، برق و گاز باعث کاهش هزینه های سرمایه گذاری خواهید بود که این کاهش هزینه میتواند در دراز مدت بر اقتصاد خانواده و حتی کسب وکار تاثیر بسیار در خور توجهی داشته باشد.

با محاسبه میزان عایق معدنی مورد نیاز برای عایق کاری یک ساختمان سه طبقه بازیر بنای هرطبقه 100 متر مربع  ،  به بررسی میزان صرفه جوئی انرژی ناشی از استفاده از عایق  میپردازیم.

   الف –  مشخصات عایق کاری  :

  • برای عایق کاری سقف اصلی ، عایق پشم سنگ تخته ای با دانسیته  80 کیلوگرم بر متر مکعب و ضخامت 5 سانتی متر در نظر گرفته شده است.

  • برای عایق کاری سقف طبقات ، عایق پشم سنگ تخته ای با دانسیته 120 کیلو گرم بر متر مکعب و ضخامت 3 سانتیمتر در نظر گرفته شده است.

  • برای عایق کاری دیواره های اطراف ، عایق پشم سنگ تخته ای با دانسیته 120 کیلو گرم بر متر مکعب و ضخامت 3 سانتیمتر در نظر گرفته شده است.

ب – محاسبه سطوح انتقال حرارت :

1 – مساحت دیواره های طرفین 180 متر مربع و دیواره های جلو و عقب با احتساب 40% برای درب و پنجره  ها 108 متر مربع  ، جمعا 288 متر مربع .

2 – مساحت سقف اصلی  100 متر مربع و سقف های میانی 200 متر مربع  ، جمعا معادل 300 متر مربع

3 – جمع سطوح انتقال حرارت 588 متر مربع .

ج – محاسبه میزان پشم سنگ مورد نیاز :

     1 –  میزان پشم سنگ مورد نیاز برای دیوارها                          1037  کیلو گرم

     2 –   میزان پشم سنگ مورد نیاز برای سقف اصلی                   400  کیلو گرم

     3 –  میزان پشم سنگ مورد نیاز برای سقف های میانی              720  کیلو گرم

     4 –  میزان کل پشم سنگ مورد نیاز برای ساختمان مورد اشاره 2157 کیلوگرم  و معادل 7.2  کیلو گرم بر متر مربع زیربنا خواهد بود.

حال با مقایسه هزینه های احداث در بخش ساختمان و تاسیسات  ، سهم هزینه این عایق کاری تنها حدود 3%   از هزینه کل میباشد . در حالی که بر اثر عایق کاری ساختمان ، میزان اتلاف انرژی سالانه در اثر هدایت به محیط اطراف ،از  3،5 * 106 کیلو کالری برمتر مربع در سال به مقدار 40% بازیابی شده و میزان صرفه جوئی حاصل در هر متر مربع زیر بنا ، معادل 2*106 کیلو کالری بر متر مربع در سال ( معادل 200 نرمال متر مکعب گاز طبیعی در سال بر متر مربع ) خواهد بود . چنین صرفه جوئی در مصرف انرژی موجب بازگشت سرمایه مربوط به هزینه های عایق کاری ساختمان در کمتر از یکسال خواهد بود.

مواد عایق به صورت کلی به دو دسته اصلی تقسیم بندی می گردند  :

1 – عایق های پایه نفتی ( پتروشیمی )  نظیر EPS و XPS

2 – عایق های پایه معدنی نظیر پشم سنگ ، پشم شیشه و پشم سرباره