زبان ها

عایق

کاربرد عایق های سرد

کاربرد عایق های سرد یکی از مهمترین پارامترها در انتخاب نوع عایق , محدوده دمای کارکردی عایق است. برای هر عایق , بسته به جنس آن ,محدوده دمای کاری مشخصی تعریف می شود همچنین با توجه به دمای مطلوب زندگی انسان که حدود 20-21 درجه سانتیگراد است در صورتی که هدف حفظ دما در بالاتر از [...]

عایق گرم چیست و کاربرد آن

یکی از مهمترین پارامترها در انتخاب نوع عایق , محدوده دمای کارکردی عایق است. برای هر عایق , بسته به جنس آن ,محدوده دمای کاری مشخصی تعریف می شود: بدین معنی که عایق در آن محدوده دمایی, بهترین عملکرد را خواهد داشت.برخی عایق ها, در خارج از محدوده دمای کاری, خواص خود را از دست [...]