انرژی خورشیدی چیست؟

سالیان سال است که انسان انرژی خورشیدی را برای تولید گرما استفاده می کند. به مرور زمان با پیشرفت تکنولوژی انسان آموخت که چگونه می تواند از دیگر منابع انرژی تجدید نشدنی نظیر گاز، نفت و زغال سنگ هم بهره ببرد که این باعث انقلاب صنعتی بزرگی شد و به پیشرفت صنعت انرژی خورشیدی سرعت [...]