انواع ورق | ورق پلی کربنات موج دار | ورق پلی کربنات طرح سفال

با توجه به ویژگی های برجسته پلی کربنات ، وررق های  پلی کربنات ساخته شده است . ورق پلی کربنات دارای خاصیت های ضد ضربه و مقاومت پذیری زیاد و سبک بودن و عدم تبادل حرارتی و شفافیت است که جایگزین خوبی برای شیشه می باشد که باعث استفاده زیاد در مصالح ساختمانی می شود [...]