پنل های عایق خلا یا VIPs

پنل های عایق خلا یا VIPs عایق های کارامد و بسیار نازک هستند که تقریبا بیست برابر بیشتر از متریال عایق قدمی، کارآیی دارد. این نوع عایق ها بسیار کاربردی و مفید هستند و در موارد مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. موارد کاربرد پنل های عایق خلا  (Vacuum Insulation Panels) عایق کاری ساختمان ها [...]