زبان ها

ساختمان

/برچسب:ساختمان

پوسته خارجی ساختمان/ روش الف – روش كاركردی

بخش قابل توجهی از تبادل حرارت ساختمان از طريق پوسته خارجي آن صورت مي گيرد. در اين قسمت، ضوابط طراحي پوسته خارجي ساختمان ها، براي صرفه جويي در مصرف انرژي، توضيح داده مي شود. اين ضوابط در قالب دو روش الف (كاركردي) و روش ب (تجويزي)، در بندهاي 19-3-1 و 19-3-2، ارائه مي گردد. در محاسبه و [...]

بدست | آگوست 17th, 2017|ساخت و ساز|دیدگاه‌ها برای پوسته خارجی ساختمان/ روش الف – روش كاركردی بسته هستند

پيوست 5-تعيين گروه ساختمان از نظر ميزان صرفه جويی در مصرف انرژی

تعيين گروه ساختمان از نظر ميزان صرفه جويي در مصرف انرژي

بدست | آگوست 15th, 2017|ساخت و ساز|دیدگاه‌ها برای پيوست 5-تعيين گروه ساختمان از نظر ميزان صرفه جويی در مصرف انرژی بسته هستند

پیوست 4 -گونه بندی كاربری ساختمان ها

گونه بندي كاربری ساختما ن ها در اين مبحث، ساختمان ها از لحاظ نوع كاربري ، مطابق جدول زير، به چهار گونه تقسيم شده اند. اين گونه بندی براساس سه عامل زير تعيين شده است:  1. تداوم استفاده از ساختمان در طول سال و در طول شبانه روز؛ 2. شدت اختلاف دماي احتمالي بين داخل [...]

بدست | آگوست 13th, 2017|ساخت و ساز|دیدگاه‌ها برای پیوست 4 -گونه بندی كاربری ساختمان ها بسته هستند

عوامل ويژه فرعي

حداقل ميزان صرفه جويي الزامي در مصرف انرژي مشخص شده در اين مبحث ، به عوامل ويژة ديگري نيز وابسته است، كه عوامل ويژه فرعي ناميده مي شوند. عوامل ويژة فرعي عبارتند از: - شرايط بهره گيري از انرژي خورشيدي؛ - نحوة استفاده از ساختمان با كاربري غيرمسكوني. گونه بندي از نظر شرايط بهره گيري [...]

بدست | آگوست 10th, 2017|ساخت و ساز|دیدگاه‌ها برای عوامل ويژه فرعي بسته هستند

مدارك مورد نياز براي اخذ پروانه ساختمان

در زمان اخذ پروانه ساختمان، لازم است مدارك زير ، براي تأييد ساختمان از نظر ضوابط صرفه جويي در مصرف انرژي، ارائه گردد: گواهي صلاحيت مهندس يا شركت طراح چك ليست انرژي چك ليست انرژي بايد حاوي خلاصه اطلاعات زير باشد: مشخصات پرونده ساختماني و مهندس طراح؛ عوامل ويژه اصلي: گونه بندي كاربري ساختمان گونه [...]

بدست | جولای 29th, 2017|ساخت و ساز|دیدگاه‌ها برای مدارك مورد نياز براي اخذ پروانه ساختمان بسته هستند