علت سرمای کف خانه چیست؟ چرا کف خانه ما همیشه سرد است؟

تصور کنید که در فصل زمستان شما از خواب بیدار می شوید ، از بستر گرم خود بیرون می آیید و ناگهان قبل از قرار دادن پاها روی زمین از سرما به خود می لرزید. یا اینکه در سرتاسر زمستان به علت سرمای کف خانه مجبور هستید که از سرما با جوراب پشمی در خانه [...]