تاثیر سقف خانه بر سیستم HVAC (تهویه مطبوع)

سیستم HVAC (تهویه مطبوع) در خانه ی شما با تحت فشار قرار دادن گرما و دم محیط، محیط خانه ی شما را خنک می کند که این فرایند، خود منجر به مصرف انرژی می شود. حال چنانچه متوجه قبوض بالای انرژی شدید و هزینه ی مصرف انرژی در ساختمان افزایش یافت، گواه از این مسئله [...]