نکات مهم هنگام نصب عایق زیر شیروانی

آیا می دانید که در فصل تابستان، به خصوص در مناطق گرمسیر که دمای هوا به شدت افزایش می یابد، عایق کاری در یک فضای محدود مثل فضای زیر شیروانی، ممکن است مشکلاتی را برای نصابان عایق که بیشتر در این محل فعالیت می کنند، به وجود آورد؟ برای جلوگیری از به وجود آمدن این [...]