نکاتی که باید هنگام نصب عایق در نظر داشته باشید

استفاده از انواع عایق در عایقکاری ساختمان های مسکونی نو و یا اضافه کردن عایق به ساختمان های قدیمی می تواند تاثیر بسیار زیادی در میزان مصرف انرژی و صرفه جویی در هزنیه ها و آرامش و آسایش هر چه بیشتر اهالی خانه داشته باشد. اما به شرطی که عایق به درستی نصب شده باشد [...]