عایق الکتریکی چیست؟

آیا انواع عایق را می شناسید؟ آیا از نقش عایق کاری ساختمان در جلوگیری از به هدر رفتن انرژی آگاه هستید؟ بخش های مختلف ساختمان از جمله کف، سقف و ... می توان عایق کاری کرد تا در مصرف انرژی و هزینه ها صرفه جویی شود. نوع دیگر عایق ها، عایق الکتریکی است. این نوع [...]