عایق حرارتی برای ساختمان ها (قسمت دوم)

امروزه توجه بسیار زیادی به مصرف بهینه ی سوخت و انرژی می شود. استفاده از انرژی خورشیدی باعث شده است که در مصرف منابع سوخت غیر قابل بازگشت بسیار صرفه جویی شود. شما می دانید که یکی از را ه های جلوگیری از مصرف انرژی و بهینه سازی مصرف آن، استفاده از انواع عایق ها [...]