اهمیت استفاده از عایق سرد فوم گلاس یا فوم شیشه چیست؟

عایق عایق فوم گلاس یا فوم شیشه نوعی از عایق سرد است که به عنوان عایق حرارتی نیزشناخته می شود.این عایق در مقابل رطوبت و آب نیز پایدار است و استقامت طولانی مدت دارد.