عایق حرارتی نانو چیست؟

از گذشته تا کنون یکی از عمده نگرانی های افراد در مورد ساختمان و محل سکونتشان، مربوط به مسئله ی عایق بندی رطوبتی بوده است. چرا که همواره بارش برف و باران باعث نفوذ آب به داخل منزل می شود. در گذشته از روشهای سنتی برای عایق بندی استفاده می شد. اما امروزه به کارگیری [...]