انواع عایق پشم فله همراه با ویژگی های آن

این عایق بعنوان ابتدائی ترین نوع عایق پشم سنگ ، بدون هرگونه اعمال فرایند ، قابل عرضه میباشد . کاربرد این محصول در عایق کاری مقاطع فاقد شکل منظم هندسی بوده و محدودیت دمائی آن تا حدود 800 درجه سانتیگراد میباشد . با توجه به اینکه این محصول در کارخانه حلاجی شده لذا موجبات سهولت [...]