عایق گرما (عایق حرارتی) چیست؟ | گرما در خانه چگونه از دست می رود؟

زمانی که در زمستان شما به بیرون از خانه می روید و احساس سرما می کنید می توانید به راحتی از لباس های گرمتر استفاده کنید. اما اگر در خانه مشغول تماشای تلویزیون باشید چه؟ مسلما زیاد برای شما خوش آیند نیست که لباس بیشتری بپوشید چرا که می خواهید در خانه خود احساس راحتی [...]