پنل خورشیدی فتوولتائیک چیست؟

معرفی پنل خورشیدی فتوولتائیک و انواع آن به همراه بیان مزایا و معایب هر کدام و میزان کارآیی آن ها.