چگونگی کارکرد عایق

ضروریست هنگام بررسی استراتژی نصب سیستم عایق بندی ، به کنترل جریان گرمایی از طریق محوطه ساختمان، که شامل سقف، دیوارها و زیربنا می باشد توجه شایانی کرد . استراتژی نصب سیستم عایق بندی به ویژگی های خانه و محیطی که در آن در واقع شده است بستگی دارد . در واقع این امر به کاهش [...]