عایق لحافی رزین دار همراه با کاربرد آن

عايق لحافی زرین دار بيشتر جهت سقف كالاب و سقف سوله ها، سقف سالنهاي كنفرانس، ساختمانهاي صنعتي و پوشش كانالهاي عبور هواي گرم و سرد مورد استفاده قرار مي گیرد. کاربرد عایق زرین: عایق کاری و پوشش سقف های کاذب ساختمان های صنعتی سازه های LSF کانال های گردش هوا آب سرد کن ، اگزوز [...]